PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Bari, tal. grad i luka na Jadranu; pokrajina Puglia (Apulija); 335 600 st. Bazilika (11–12. st.), katedrala (11. st.); nadbiskupija; sveuč. Preradba nafte i kovina, tekst. i prehr. ind. Međunarodni sajmovi. – Rimski Barium; u 9. st. saracensko uporište za napade na dalm. obalu; 875. osvojio ga Bizant, 1071. Normani, 1558. ulazi u Napuljsko Kraljevstvo. U sr. vijeku jedna od gl. luka za ukrcavanje križara. U sklopu Italije od 1860.