PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Said, Edward (1935–2003), am. znanstvenik palestinskoga podrijetla (rođen u Jeruzalemu, od 1947. u izbjeglištvu u Kairu, od 1951. u SAD-u); sveuč. profesor komparativne književnosti, jedan od vodećih am. i palestinskih intelektualaca. Orijentalizam; Kultura i imperijalizam; Krivotvorenje islama; Palestinsko pitanje.