PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

SA (akr. od njem. Sturmabteilung: jurišni odredi), paravojna organizacija u sastavu Nacionalsocijalističke stranke, koja je pomagala Hitlerov uspon na vlast. Osnovana je 1921 (njezini uniformirani pripadnici nosili su smeđe košulje, po kojima su ih zvali smeđokošuljaši). 1923. ima oko 15 000 članova, a 1933. o. 400 000. Poduzimala je napade na članove lijevih stranaka i dr. protivnike Hitlerove politike. 1931. Hitler je za zapovjednika stožera SA postavio Ernsta Röhma; poslije ga smatra polit. prijetnjom i naređuje njegovu likvidaciju koju su izvršili odredi → SS-a u noći 29/30. 6. 1934 (tzv. noć dugih noževa, u kojoj je uz Röhma ubijeno više stotina članova SA i dr.).