PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

ruski jezik, istočnoslav. jezik, vrlo blizak ukrajinskomu i bjeloruskomu; njime govore Rusi u Rusiji te oni koji su, u manjim ili većim skupinama, naseljeni u različitim krajevima bivšega SSSR i u zemljama svih kontinenata (o. 160 mil. govornika); on je i jezik sporazumijevanja među mnogobrojnim narodima bivšega SSSR; izvornih govornika i onih koji se ruskim služe kao drugim jezikom ima o. 285 mil.; jedan od 6 službenih jezika UN. Počeo se osamostaljivati unutar nekadanje istočnoslav. jezične zajednice u 10. st. Književno oblikovan u Moskovskoj državi, preuzeo je određen broj riječi iz starosl. jezika kao i velik broj posuđenica iz zapadnoeur. jezika.