PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Barbara Celjska (1392–1450), žena kralja Sigismunda (Žigmunda). Internirana 1419. kada je pokušala sama zavladati. Boravila na Kalniku i u Medvedgradu. U Hrvatskoj poznata kao »crna kraljica«; A. Šenoa opisao je u Zmijskoj kraljici.