PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Baranja, regija u I dijelu Hrvatske; nizinski kraj između Drave, Dunava i granice s Madžarskom. U sastavu Osječko-baranjske županije. Dio povijesne županije B., čiji veći dio danas pripada Madžarskoj; 1147 km2, o. 50 000 st. Poljoprivredni kraj s razvijenim stočarstvom i prehr. ind. Gradovi: Beli Manastir, Darda. – pov Od 1193. spominje se Baranjska županija, naseljena prvotno Hrvatima i Madžarima, zatim Nijemcima i Srbima. Po odredbama Trianonskog ugovora B. je razgraničena između Kraljevine SHS i Madžarske na hrv. i madž. dio. Hrv. su dio 1941–45. okupirali Madžari. U srp. agresiji na Hrvatsku 1991., B. je okupirana, a najveći dio Hrvata i Madžara prognan. 1998. reintegrirana.