PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

rokoko (franc.), stil u slikarstvu, kiparstvu, graditeljstvu, pokućstvu i glazbi; osnovne težnje naznačene nakon Luja XIV; najizrazitiji u Francuskoj o. 1730–80. Gl. značajke: kićenost, rafiniranost i detaljiziranje. Gl. predstavnici: franc. slikari A. Watteau, E. Boucher, J. H. Fragonard. U glazbi se umjesto r. češće upotrebljava izraz rana klasika ili, uža oznaka, galantni stil.