Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Banovina Hrvatska, upravno-teritorijalna jedinica u sastavu Kraljevine Jugoslavije; postojala je 1939–41. Nastala je sporazumom premijera Dragiše Cvetkovića i vođe Hrvatske seljačke stranke, Vladka Mačeka. Uglavnom je obuhvaćala područja s većinskim hrvatskim pučanstvom; činile su je dotadašnje banovine Savska i Primorska, te kotari Dubrovnik, Ilok, Šid, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik i Fojnica. Imala je široke samoupravne ovlasti, bliske statusu federalne jedinice; za prvog bana imenovan je Ivan Šubašić. Pokušaj je rješavanja hrvatskog pitanja i stvaranja mogućnosti za opstanak jugosl. države.