PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

reparacije (kasnolat. preko franc. i njem.), u međunar. pravu, naknada ratne štete što je poražena država plaća svojemu ratnom protivniku. Temelji se na ugovoru, najčešće mirovnom.