PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

rekompozicija (lat.), vraćanje kakvoj sastavnici složenice onoga njezina oblika koji je imala kao samostalna riječ (lat. reclauděre prema clauděre mj. uobičajenoga recluděre; lat. retenēre prema tenēre mj. ispravnoga retĭněre).