PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Reisinger, Oto (Oton) (1927–2016), hrv. karikaturist; u dnevnom tisku karikaturama komentira polit. i društvena zbivanja (lik Pero u »Vjesniku«).