PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

regresija (lat.). 1. Uzmak, nazadovanje, vraćanje. 2. geol spuštanje obalne crte i povećavanje kopnene površine zbog epirogenetskih pokreta. 3. psih vraćanje na raniji stadij osjećajnoga i duševnoga razvoja; postupno gubljenje pamćenja i zaboravljanje znanja; u psihoanalizi, povratak u djetinjstvo, vraćanje libida na raniji stadij razvoja. 4. U genetici, pojava da potomci imaju tendenciju variranja u istom smislu kao i njihovi roditelji, ali slabijega intenziteta; npr. potomci visokih roditelja prosječno su viši, ali je njihovo odstupanje od srednje vrijednosti manje, nego u njihovih roditelja.