PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

banderij (novolat.), vojnička zastava feudalaca; feud. konjanički odred.