PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

regimenta (franc.). 1. voj pov pukovnija (čine je četiri bataljuna). 2. pov u Vojnoj krajini, teritorijalna jedinica ravna kotaru. 3. pren mnoštvo, gomila