Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

rebro, arhit konstruktivni element svoda ili kupole, ima oblik kamene žile; više križno položenih rebara čine nosivu konstrukciju, os. karakterističnu u gotici.