PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Banat, područje u JI Europi, manjim dijelom u Madžarskoj, a većim u Rumunjskoj i Srbiji (Vojvodina); na S ga omeđuje rijeka Mureş, na Z Tisa, na J Dunav, na I Banatsko gorje. Poljodjelstvo: pšenica, kukuruz, ind. bilje; vinogradarstvo; ležišta nafte. – pov Od 2. st. dio rim. provincije Dacije; za seobe naroda kroz B. su prošli Goti, Huni, Gepidi, Avari, Bugari; od 12. st. pod vlašću Madžara, 1527–1717. Turaka, zatim Austrije. 1849–60. u sklopu Vojvodine, od 1867. pod madž. vlašću. 1918. Z dio pripao Jugoslaviji, I dio Rumunjskoj, a SZ dio Madžarskoj. 1941–44. pod njem. okupacijom.