PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

RAM (akr. od engl. Random Access Memory), poluvodička ispisno-upisna izravno pristupačna memorija računala, u koju se u tijeku rada na računalu podaci privremeno smještaju; isključivanjem napajanja svi se podaci brišu.