PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

pučko sveučilište, prosvjetiteljska ustanova otvorenoga tipa; isprva namijenjena kulturno-prosvjetnom uzdizanju naroda, potom sa širom edukativnom ulogom. U Hrvatskoj je prvo p. s. utemeljeno 1912. u Zagrebu, a od 1913. i u drugim gradovima. Nakon II. svj. rata učilišta su preimenovana u narodna ili radnička, a bila su nositelji opsežnih djelatnosti (obrazovni tečajevi, tribine, film. projekcije, izdavanje časopisa i dr.).