PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

pučka medicina (narodna medicina), shvaćanja o bolestima i načini liječenja zasnovani na iskustvu ili praznovjerju, a ne na znanstvenim spoznajama. Razlikuje se u pojedinih naroda. Tradicija p. m. od 18. st. prenosila se → ljekarušama, a opstala je sve do 20. st. zbog neprosvijećenosti puka, njezine priručnosti te udaljenosti liječnika i med. usluga.