PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

prisilna uprava, privremena mjera prema gospodarstv. organizaciji ako je došla u financ. teškoće koje dovode do stečaja ili je njezinim poslovanjem nanesena znatna šteta društvenoj zajednici. Rješenje o p. u. donosi općina.