PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

priljepak (Patella), rod primitivnih jestivih puževa prednjoškržnjaka; kućica u obliku sploštena stoščića; žive u zoni mlataranja mora; u Jadranu vrste: P. vulgata i P. caerulea.