PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Baktrija, ant. pokrajina u području sr. i gornjeg toka Amu-Darje. Stanovnici Baktri, iranskog podrijetla. U ← 7. st. pod vlašću Medijaca; u ← 6. st. perz. satrapija; pokorava je ← 328. Aleksandar Veliki; o. ← 250. do ← 140. u sklopu helenističke grčko-baktrijske države; u 3. st. pod Perzijom; 646. pod vlašću Arapa. Gl. grad Baktru razorio je 1223. Džingis-kan, a u 14. st. Timur.