Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

prevođenje, pismeno ili usmeno prenošenje knjiž., znanstvenih, obavijesnih tekstova, govora i dr. iz jednoga jezika (jezik izvor) u drugi (ciljni jezik), preko prevoditelja, tumača, elektronskih strojeva; može biti slobodno ili doslovno; automatsko p., zamjena čovjeka strojem u prevoditeljskoj djelatnosti.