PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

presija (lat.), prisila, prinuda, primoravanje; požurivanje, salijetanje; nasilje.