PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

prenabijanje motora ili nabijanje motora, povećanje punjenja motora povećanjem tlaka radnoga sredstva, čime se povećava snaga motora; za to se obično upotrebljava → turbopuhalo ili turbokompresor.