PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

pravoslavne crkve, autonomne i autokefalne kršć. crkve na Istoku; stare patrijaršije: Carigradska, Aleksandrijska (sa sjedištem u Kairu), Antiohijska (sa sjedištem u Damasku) i Jeruzalemska; u sr. vijeku neovisna patrijaršija u Bugarskoj 925., ponovno 1218–41; Srp. arhiepiskopija samostalna 1219. postaje neovisnom patrijaršijom 1346; Rum. autokefalna crkva 1425–40; Rus. crkva proglasila se neovisnom 1448., patrijaršija je od 1584; stvaranjem nac. država u eur. dijelu Turskoga Carstva osamostaljuju se Grčka pravosl. crkva (autokefalna 1833), Rumunjska pravosl. crkva (1865), Bugarska pravosl. crkva (1870), Srpska pravosl. crkva (autonomna 1830; autokefalna 1879), Albanska pravosl. crkva (autokefalna 1937), Makedonska pravosl. crkva (autonomna 1959; autokefalna 1967); još su autokefalne Gruzijska, Sinajska, Ciparska i dr.