PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

pravobranitelj, pučki, Ustavom RH određen opunomoćenik Hrvatskoga sabora koji štiti ustavna i zakonska prava pred tijelima drž. uprave i tijelima s javnim ovlastima. P. p. proučava i ocjenjuje pojedinačne slučajeve ugroženosti prava građana koja su im prigodom izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti počinila tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima (ministarstva, županijska, gradska, općinska upravna tijela te fondovi) ili djelatnici u tim tijelima.