PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

pravne škole, naučavanja i teorije koje su objašnjavale podrijetlo prava (→ teokratska pravna škola; → glosator; → škola prirodnog prava; → normativistička pravna škola; → sociološka škola prava).