PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Prag (češ. Praha), gl. grad, kult., gospodarstveno, ind. i prometno središte Češke, u središtu Češke zavale, na rijeci Vltavi; 1 161 938 st. Hradčany (dvorac češ. kraljeva, sada sjedište vlade) s got. katedralom sv. Vita; Karolinum (osn. 1348., od 1383. sjedište prvoga sveuč. u sr. Europi), Klementinum (17. st.), Karlov most (14. st., obnovljen u 18. st.). Ind. strojeva, vozila, stakla, papira, prehr. proizvoda. Međunar. sajmovi. – pov Prijestolnica Přemyslovića (od 10. st.); autonomni grad (13. st.); nagli razvoj za Karla IV. Luksemburškoga (osnutak sveučilišta); u 15. st. žarište husitskoga pokreta. Za Tridesetogodišnjega rata 1631. zauzimaju ga Sasi, 1648. Šveđani; u Pragu je 1848. održan Prvi slav. kongres i izbila kratkotrajna revolucija. U drugoj pol. 19. st. P. postaje središtem češ. nac. pokreta. Od 1918. gl. grad ČSR; 1939–45. pod njem. okupacijom; od 1992. gl. grad Češke Republike.