PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

posuđenica, riječ preuzeta iz drugoga jezika i uvedena u vlastiti stalni jezični fond. Među starijim p. u nas ima romanskih (račun, palača, jarbol), grčkih (temelj, klisura, hiljada), turskih (top, čizma, barjak), a u novije vrijeme francuskih (nivo, milje, šarm, kozer), engleskih (šport, blef, keks) i dr. Za razliku od tuđice koja se nije prilagodila posve strukturi jezika primaoca, p. se u nj po svemu u potpunosti uklopila.