PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Popović, Jovan Sterija (1806–56), srp. književnik; tvorac srp. drame, vrstan komediograf (Kir Janja; Rodoljupci; Zla žena; Pokondirena tikva); pisao romantične drame, refleksivnu liriku, a Roman bez romana prva je realistična proza u srp. književnosti.