Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Baja, grad i luka na Dunavu, J Madžarska. U B. živi znatan broj Hrvata (Bunjevci i Šokci).