Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Polo, Marco (1254–1324), venecijanski istraživač (prema jednom dokumentu iz 15. st. podrijetlom s Korčule); proputovao sr. Aziju (Pamir, Gobi) i Kinu (1271–75); u 17 god. službe kod Kublaj-kana proputovao Daleki istok; 1292–95. vraća se u Veneciju. Njegovi doživljaji koje je zapisao Rusticello iz Pise (Milijun) bili su osnova za izradbu portulana (pomorske karte) Azije.