PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

polimerizacija, spajanje pojedinačnih molekula (monomera) nezasićenoga spoja u makromolekule (polimera) preko dvostrukih ili trostrukih veza između C-atoma, pri čemu elementarni sastav ostaje jednak kao i prije reakcije; važna za proizvodnju mnogih sintetskih org. spojeva (posebno plastičnih masa).