PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Bahama, država na Bahamskom otočju (o. 660 otoka i 2400 hridi) u Atlantskom oceanu, JI od Floride; 13 939 km2, 255 000 st. Stanovnici: crnci (72%), mješanci (14%), bijelci (13%) i dr. Gl. grad Nassau na otoku New Providence. Veći otoci: Andros, Abaco, Cat, Eleuthera, Exuma, Grand Bahama, Inagua, Long, Mayaguana, New Providence. Otoci su vapnenački, okruženi koraljnim grebenima. Suptropska klima s dvama god. dobima: ljetnim (svibanj–studeni) i zimskim (prosinac–travanj); sr. temp. 21–27 °C; padaline: o. 1200 mm; česti su uragani. Poljodjelstvo (šećerna trska, ananas, sisal); ribarstvo. Rafinerije nafte, kem., prehr. ind. (šećer, rum, preradba ribe). Turizam. Gl. luke: Nassau, Freeport, West End. Međunar. zračne luke: Nassau, Freeport. – pov Od 1718. brit. kolonija, od 1973. samostalna država. 1973–92. premijer je bio Linden Pindling (više korupcijskih i drugih skandala obilježilo je njegovu vladavinu). U 1990-im i poč- 2000-ih problem ostaje porast kriminala, posebno ilegalna trgovina narkoticima.