PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

podjela vlasti ili dioba vlasti, izraz najčešće upotrebljavan za načelo prema kojemu državna vlast ima tri osnovne funkcije – zakonodavnu, izvršnu i sudsku – podijeljene među neovisnim organima kao njihovim nositeljima.