Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Plimsollova oznaka, oznaka najvećega dopuštenoga gaza (najmanjega dopuštenoga nadvođa) trg. brodova, nazvana po engl. političaru Samuelu Plimsollu (1824–98).