Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Platon (o. ← 427. do ← 347), grč. filozof, jedan od najutjecajnijih i najvećih u povijesti. Učenik Sokratov, polemizirao sa sofistima. Platonizam kao naučavanje o idejama ili uzorima stvari koje se jedino umom spoznaju, konstitutivni je dio svake filozofije. Prema jednoj glasovitoj izreci, čitava povijest filozofije samo je »niz napomena uz Platona«. U svojem gl. djelu Država P. kritizira postojeće uređenje i daje nacrt najboljega državnog poretka, utemeljena na ideji dobra i pravednosti. Država odgovara ustrojstvu duše, a vođena je umnim načelima. Djela je pisao u obliku dijaloga velike umj. vrijednosti, uvodeći u njih mitove. Osnovao prvu filozofsku školu – Akademiju. Pohvala Sokrata; Kriton; Protagora; Gorgija; Kratil; Fedon; Državnik; Zakoni; Sedmo pismo; Sofist; Parmenid.