Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

pjevanje. 1. Izražavanje glazb. misli ljudskim glasom; solističko p., muziciranje (vokalno) jednoga pjevača uz pratnju glazbala ili bez nje; zborno p., zajedničko muziciranje većega broja pjevača od kojih svaka skupina pjeva određenu dionicu (→ vokalna glazba). 2. Pisanje pjesama, lirskih sastavaka; poezija. 3. Razdio, poglavlje većega (npr. epskoga) djela u stihovima.