Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

piramida (grč.). 1. Monumentalna četverostrana kamena grobnica egip. faraona (npr. Keopsova, Kefrenova, Mikerinosova p. kraj Gize; stepeničaste krnje p. Maja i Tolteka na čijem je vrhu bila platforma s hramom). 2. mat geometrijsko tijelo kojemu je baza neki višekutnik, a pobočke obično trokuti koji se sastaju u vrhu, ili trapezi (kod krnje p., koja ima dvije baze).