PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Bački Petrovac, grad u J Bačkoj, Vojvodina, Srbija; 7300 st. Slovačko kult. središte sa slovačkom gimnazijom. Proizvodnja hmelja i šećerne repe.