Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Bačka, ravnica između Dunava i Tise u Vojvodini, Srbija; 8729 km2, 1 046 000 st. Poljodjelstvo, stočarstvo; prehr., tekstilna, kem. ind. Riječni promet. Najveći gradovi: Novi Sad, Subotica. – pov Prva naselja u neolitiku, a slavenska već od 6. st. Pod ug. vlašću od 10. st., pod tur. 1526–1699. Srbi se naseljuju od 15. st., Hrvati (Bunjevci) od 17. st. Nakon Austro-ug. nagodbe 1867. u okviru Ugarske; 1918. u okviru Jugoslavije. Za II. svj. r. B. je okupirala Madžarska; poslije rata u sastavu Vojvodine.