PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

pigmenti (lat.). 1. biol nosioci boje u tkivima organizama, gdje se nalaze u obliku zrnaca, kapljica i kristala; važni su za život biljaka (klorofil, karotinoidi, lipokromi), životinja i čovjeka (hemoglobin, citokromi, melanin). 2. tehn netopljiva tehn. bojila koja se upotrebljavaju za proizvodnju pokrivnih naliča (cinkovo olovno bijelilo, litopon, minij).