PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Petrica Kerempuh, hrv. varijanta pučkoga šaljivčine; mnoge književne obradbe, od djela J. Lovrenčića Petrica Kerempuh iliti čini življenja človeka prokšenoga (1833) do Krležinih Balada Petrice Kerempuha (1936).