PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Perušić, grad u Lici; 957 st. Kula s bedemima iz 15. st. Drvna i prehr. ind.