PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

perlon, vrsta poliamidnih smola; služi za proizvodnju sintetskih kem. vlakana.