PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Perl, Martin Lewis (1927–2014), am. kemičar i fizičar. Za rad na području subatomskih čestica i otkriće leptona tau τ) dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1995 (s F. Reinesom).