PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

pergamentni papir (pergament-papir), čvrsti, nepropusni, poluprozirni papir dobiven djelovanjem sumporne kiseline na pamučna papirnata vlakna; služi u prvom redu kao ovojni papir za masne proizvode.