PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Baalbek, grad u I Libanonu; o. 28 000 st. Turističko središte. Od doba Seleukida naseljavaju ga Grci i nazivaju Heliopolis; rim. car August ondje osnovao koloniju; ostaci golemih hramova: Jupitera i Venere (1–3. st.). Stradao u potresu 1759.