PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Baal (zapadnosemitski: gospodar), u starih Z semitskih naroda bog zemlje i plodnosti; častili su ga kadšto i ljudskim žrtvama te orgijama. Protiv Baalova kulta borio se izraelski monoteizam.